od Michala H. (2-6.7.2009)

001 Prvn na e sm na na amf ku - Jirka Pavel Iva a Klad vko 002 Jirka s Luckou sed c Petr Kladf vko z dy opon  Pavel 003 D v ata z dal  sm ny na v chodu z amf ku 004   zbytek t et sm ny na vchdou do amf ku 005 Iva s Petrem na dals  slu b na amf ku - ud lali si pohodl
006 Jirka s Luckou p i kontrole vstupenek na vchodu 007 Kolega z m dvoji ky 008 Sa a se Zdendou dov d j na ubytovn 009   co se k dl v  r do se m v 010 Lavice ze kter jsem zvysoka spadl na pozad
011   proto e nevydr ely rouby 012 Lucka vypom h v sobotu prvn sm n 013 Vstupn trycht  - opat en kv li n valu mezi koncerty Redla na Kapli ce a Nohavicy v amf ku 014   n kte  div ci komentovali  e jdou na por ku 015 No n koncertov n na schodech ve vstupu do ubytovny
016 Jana se sv m kot tem 017 Na e mil vr tn z ubytovny 018 Na e parti ka na p edposledn sm n v ned li 019    nava ze sobotn prodlou en slu bv se projevila 020   na t st i na div c ch
021   ob as se jich se lo v c najednou 022   tady p i el  f Technick ch slu eb na Zahrad Petr Kalvach 023 P re ky od sn dan Iv moc chutnaly 024 Odpoledn odpo inek p ed posledn slu bou na  parti ky - Klad vko s Ivou 025 Kucht k Pavel p ipravuje pozdn ob d
026 Sa a se tul ke Zdenkovi 027 Div ci pod p diem p ed vystoupen m Kamelotu 028 Div ci pod p diem p ed vystoupen m Kamelotu 029 Jirka s Luckou v hledi ti 030 Div ci poslouchaj Kamelot
031 Na Kamelot se i tan ilo 032   to byly kreace 033   a Kamelot p d val 034 Pond ln dopoledne v amf ku a et z p i nakl d n  t bn ho busu 035 To v echno se do t bn ho busu je t mus vej t
036   u toho moc nezbylo 037 T et zleva Pin a - t bn specialista na p epravu ehokoliv t et zprava Kon our -  f sc ny na amf ku 038 Balvan vzpom n na posledn noc na Zahrad 039 Pin a se lou 040 Z v re n d kov n od Niki v em po adatel m
041 Pavlovi bylo n jak smutno 042 Bolom kovi a spol tak nebylo moc veselo 043 I zbyl po adatel byli trochu mimo  e u je zase konec 044 V pop ed - Olina P a Balvan Klad vko Pavel a bolom k 045 Za p r hodin se rozjedeme dom
046 Vpravo aj k Zahrady slav c v pond l 18 narozeniny 047 V pop ed Dan sek syn Niki  v pozad u t ty v n ru  Bolom k ml 048 Oba Bolom kov v oble en  en 049 Pan Hanka Kone n a Niki s Dan sekm